68 ton plast på tre dagar !

På bara tre dagar denna vecka har de gotländska lantbrukarna samlat ihop 68 ton plast på tre insamlingsställen!
"Resultatet överträffar med råge det uppsatta målet på 50 ton", det uppger LRF:s regionchef Stig Pettersson. Enligt Pettersson visar resultatet att jordbrukarna tar sitt ansvar då det gäller miljön. De 68 ton plasten fördelar sig på 30 ton i Hemse, 22 ton i Roma och 16 ton i Slite. Nu planeras redan inför nästa års organisation av plast i retur.