Hönsuppfödare bröt mot lagen

Nyligen gav Jordbruksverket två hönsuppfödare på Gotland dispens för att avliva höns med hjälp av gas, en metod som annars är otillåten. Men nu visar det sig att en av uppfödarna bröt mot dispensen, eftersom han genomförde avlivningen utan att distriktsveterinär fanns på platsen.
Det här är något som länsveterinär Lennart Persson ser allvarligt på. Någon anmälan mot uppfödaren har ännu inte gjorts, men djurskyddsinspektör Urban Åslund säger att han ska diskutera med Jordbruksverket hur man ska gå vidare i ärendet. Vi har sökt hönsuppfödaren i fråga, men inte fått tag på honom.