Drogundersökning i Mark

Dom flesta gymnasieelever i Mark som har haft möjlighet att prova narkotika har tackat nej. Det visar en ny undersökning som kommunen har gjort.
Gymnasister och åttondeklassare i Mark har fått svara en rad frågor för att kommunen ska få en bättre bild av rök-, alkohol- och drogvanor. Mer än en tredjedel av gymnasisterna har haft möjlighet att prova narkotika, men en majoritet av dom lät bli, trots att möjligheten fanns. Men 15 procent av dom elever som svarat på undersökningen har provat någon form av narktotika.