Färre tar bussen

Busstrafiken i länet har råkat ut för ett negativt trendbrott.
För årets första nio månader visar statistiken att antalet resor minskar med nästan två procent jämfört med samma period förra året. Trafikekonomen på Blekingetrafiken, Ove Falk, tror att minskningen kan bero på höjda biljettpriser och indragna turer på vissa linjer. Minskningen gäller alla kommuner i länet och både trafik i tätort och landsbygd.