Fetma smittar bland vänner

Har du feta vänner ökar risken att du själv ökar i vikt. Detta enligt ny forskning från Harvard som visar att vänskap är en viktigare faktor för viktökning än gener och livsstil.

Detta skulle bero på att uppfattningen om vad som är en normal kroppsstorlek ändras om personer i ens omgivning är större. Med andra ord, det är okej att bli större för att personer i ens närhet är större.

Studien, som presenteras i New England Journal of Medicine omfattar sammanlagt 38 000 personer.

Den kommer fram till att en person som går upp i vikt påverkar hela sin närmaste sociala omgivning. Bland syskon ökar risken för viktökning med 40 procent. För äkta makar är motsvarande siffra 37 procent och för bästa vänner hela 171 procent.