Bråk om nivån i Nyköpingsån

Det är oklart hur det blir med kontrollen av vatten-nivåerna i Nyköpingsåns avrinningsområde nu i höst.
Förra hösten drabbades nyköpingsåns vattenavriningsområde av översvämningar och höga flöden med allvarliga konsekvenser för fastigehstägare, lantbrukare och kraftbolag. En konsult arbetade för högtryck med dagliga sammanställningar av mätningar från Östergötland och Närke ned till utloppet i Nyköping. Sammanställningarna gick bland annat ut till massmedia som kunde varna allmänheten. Men inte nu längre. Det efter en konflikt om den ekonomiska ersättningen mellan Nyköpings vattenvårdsförbund och den konsult som ansvarade för kontrollen vid översvämningarna ifjol. Konsulten vägrar rapportera eftersom hon bara fick ut lite drygt hälften av det belopp hon fakturerade till vattenvårdsförbundet. Redan nu börjar marken runt avrinningsomårdets övre delar bli mättad efter den rikliga nederbörden de senaste veckorna, vilket kan leda fram till ett snabbt förlopp om regnet fortsätter. Tommy Andersson, ordförande i Nyköpings vattenvårdsförbund vägrar kommentera den uppkomna situationen på band, men säger att konflikten ska lösas. Länsstyrelsens räddningsansvarige Kjell Björkén säger att han ser allvarligt på situationen men att han utgår från att parterna kommar att lösa konflikten.