Lantbrukare lever farligt

Det är farligt att jobba som lantbrukare, visar en enkätundersökning som Arbetslivsinstitutet har gjort.
Mer än varannan bonde som svarade på enkäten uppgav att de under de senaste tre åren hade varit med om en egen olycka i arbetet, eller bevittnat någon kollegas olycka. Enligt Arbetslivinstitutet skjuts säkerhetsfrågor åt sidan till förmån för det dagliga arbetet och den kärva ekonomin för lantbrukarna gör att säkerhetsanordningar lätt prioriteras ner.