Svarttaxi minskar i Borås

Svarttaxikörandet i Borås tycks vara på väg att minska sedan sex personer fått sina domar. Flera olika åtgärder har minskat privatbilisternas möjligheter att hitta kunder och nu börjar också polisens arbete ge resultat.
De senaste veckorna har sex personer fällts i Borås tingsrätt för svarttaxiverksamhet i Borås. Det fanns ett 40-tal svarttaxiförare i Borås för några år sedan, men idag tror polisen att mindre än hälften är kvar. Det beror på flera saker. Framför allt är det uppmärksamheten och att allt fler inte vill åka svarttaxi. Kommunen har också stängt av vissa gator på natten under helgerna och bussarna kör flera turer nattetid. Efter spaning förra hösten har polisen gripit 14 misstänkta svartaxiförare och dom har nu åtalats. Sex av de sju som hittills varit i uppe i domstol har dömts till böter, 30 dagsböter var, mellan 1800 och 7800 kronor, beroende på inkomst. Och än värre kan det bli för svarttaxichufförerna. Länsstyrelsen överväger om deras körkort också ska dras in under några månader. Hade åklagaren Ove Svensson fått som han velat hade deras bilar också tagits i beslag, men det tillåter inte lagen.