Ännu en protest mot Botniabanan

Motståndarna mot en östlig dragning av Botniabanan förbi Umeälvens delta uppvaktade i går EU-kommissionären Margot Wallström.
I en skrivelse hävdar Västerbottens ornitologiska förening och Umeå Delta och Skärgårdsförening att Banverkets miljökonsekvensbeskrivning har stora brister och strider mot EU:s regler. Banverket har föreslagit det sämsta alternativet ur miljösynpunkt och tagit alltför stor hänsyn till ekonomiska intressen menar föreningarna. Frågan om Botniabanans sträckning utreds just nu av EU-kommissionen och Margot Wallström säger att ett besked i frågan kommer under det första kvartalet nästa år.