Migrationsverket vill ha flyktingar i Fårösund

Migrationsverket har bestämt sig för att gå vidare med en bostadsplattform i Fårösund för asylsökande och där 300 flyktingar skulle kunna bo.
Migrationsverket tycker att Fårösund är en bra plats för flyktingar och kommunen är positiv till att ta emot flyktingarna. Men militären har sagt nej eftersom de vill kunna använda kajen i Fårösund för militära ändamål. Migrationsverket fortsätter nu diskussionerna med försvaret och hoppas att militären ska ändra sig. Och det är bråttom eftersom Migrationsverket innan jul måste ordna bostad åt två tusen flyktingar.