Oljeutsläppet i Spanien inte längre akut

De spanska myndigheterna tror nu att det inte längre råder någon akut risk att det ska flyta in mer olja längs kusten efter att tankfartyget Prestige förliste.
Enligt myndigheterna kommer frånlandsvindar förhoppningsvis begränsa de ekologiska skadorna längs den nordvästra kusten. Miljöorganisationer uppger att det kan vara så mycket som 20.000 ton olja som flyter ute till havs. Det är fyra gånger mer än det som hittills flutit iland. Hittills har ungefär 30 mil av den spanska kusten drabbats av oljeutsläppet, som redan har skadat regionens djurliv och gett förödande konsekvenser för yrkesfiskarna.