Renare vatten i Ätran

Företaget Elmo Leather i Svenljunga ska bygga ett eget reningsverk.
Läderfabriken, som står för det största enskilda kväveutsläppet i Ätran är idag anslutet till Svenljungas kommunala reningsverk och står för en tredjdedel av avloppsmängden till verket. Ätrans vattenvårdsförbund har tyckt att Elmo borde ta större ansvar för sina utsläpp och nu satsar alltså företaget på ett reningsverk, speciellt anpassat efter deras utsläpp. Det skriver Hallands Nyheter