Chef inom omsorgen polisanmäld

En chef inom omsorgen i Kalmar har polisanmälts. Chefen ska som arbetsplatssamordnare inom LSS, lagen om särskilt stöd och service, ha anlitat en vän som hyresvärd för daglig verksamhet, samtidigt som den anmälda personen köpte en hyresfastighet av vännen. Kommunens revisorer har konstaterat att affären inte har dokumenterats ordentligt och att det är oklart vem som får teckna hyresavtal. Polisen ska nu utreda om det har förekommit mutor eller om det handlar om jäv i samband med husköpet.