Tungmetaller på Tändsticksområdet i Västervik

Det finns fortfarande inga belägg för att tändsticksområdet i Västervik som ska göras om från industritomt till exlusiva bostäder är helt fritt från tungmetaller. Markägaren Skanska har påbörjat sanering av området och produktionschefen Birger Olsson säger till P4 Kalmar att han uppskattar att 90 procent av tungmetallerna nu är borta. I veckan har nya prover tagits efter ännu en schaktning av misstänkt förorenade jordmassor. Svar på proverna kommer om två veckor.
Inget bygge kommer påböras innan tungmetallerna från industrimarken är borta.