Ydre förlorare om utjämningssystem införs

Ett nationellt utjämningssystem ska få kommunerna att satsa mer på stöd till funktionshindrade, enligt ett nytt förslag.
Idag skiljer sig kostnaderna för insatser enligt lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade stort mellan kommunerna. Förslaget som igår överlämnades till regeringen går ut på att minska de här skillnaderna för att ge samma förutsättningar för funktionshindrade oavsett i vilken kommun de bor. Det här innebär att kommuner med höga kostnader kommer att få kompensation, medan andra kommuner som haft kostnader under riksgenomsnittet får betala. Mest i landet kommer då Ydre att få betala - 1544 kronor per år och invånare. Bland de som får betala mest återfinns även Boxholm och Vadstena. Regeringen kommer att ta ställning till förslaget under våren.