1500 namnprotester på Volvo

Volvo Personvagnars planer på en försäljning av "driving unit" på Volvo Torslandafabriken, en avdelning där seniorer kan arbeta i lite lugnare tempo med att tillverka instrumentbräder, vållar nu stora protester.
Verkstadsklubben har fått fått in mer än 1500 namnunderskrifter mot en försäljning till företaget Lear. Hundra seniorer skulle vid en försäljning mista sin möjlighet att arbeta i lite lugnare tempo.