Vargkvintett urkälla till dagens hundar

Tamhundens ursprung kan ligga hos fem - icke besläktade - varghonor, som levde i sydöstra Asien för 15 000 år sedan. Det visar nya rön publicerade i tidskriften Science.

Att dagens tamhundar härstammar från vargen är känt sedan tidigare. Frågan har istället varit när domestiseringen av vargen skedde, och kanske framför allt var. De nya rönen, som delvis kommer från svenska forskare vid Tekniska högskolan i Stockholm, bygger på DNA-analyser. Dels av moderna hund- och varghår, dels av hund- och vargrester funna vid arkeologiska utgrävningar. Och resultaten tyder alltså på att de första banden mellan varg och människa knöts med ett fåtal varghonor och deras avkomma på ett fåtal platser i Kina - för ungefär 15 000 år sedan. Intervjuad: Peter Savolainen, genetiker vid Tekniska högskolan i Stockholm.