Känd genetiker vill tillverka helt ny livsform

Craig Venter, en av männen bakom den mänskliga genkartan - vill tillsammans med en rad andra forskare utveckla en helt konstgjord mikrob. En bakterie som öppar nya möjligheter men skrämmer kritikerna.
Den konstgjorda mikroben ska bara bestå av de allra nödvändigaste generna för att upprätthålla liv. Om allt fungerar är målsättningen bland annat att mikroben ska kunna användas för att producera kostnadeffektiv energi i framtiden. Men kritiker är oroliga för att tekniken kan missbrukas, till exempel för att framställa biologiska vapen. Projektet, som fått ekonomiskt stöd från amerikanska energidepartementet, kommer att vara hårdbevakat och den aktuella mikroben ska enligt Venters forskarlag vara specialdesignad för att inte kunna smitta människor. Källa: BBC