Ögonsjuka Nadina utvisas

Migrationsverket har i dag avslagit ansökan från den ögonsjuka flickan Nadina och hennes familj, bosatt i Valdemarsvik, om uppehållstillstånd i Sverige.
De skäl som familjen åberopat i sin nya ansökan är i huvudsak desamma som vid tidigare ansökan och inte tillräckligt starka enligt utlänningslagen och gällande praxis. Beslutet kan överklagas till Utlänningsnämnden.