Stockholms stad försöker hjälpa stadsdelar

Stockholm stad har nu börjat se över de ekonomiska svårigheterna i flera stadsdelsnämder i Stockholm.
Det totala underskottet i stadsdelsnämderna uppgår till en halv miljard. Finansborgarrådet Annika Billström (s) träffade igår representanter för de stadsdelnämnder som har de största underskotten; Maria-Gamla stan, Liljeholmen, Skärholmen och Vällingby-Hässelby. Ett konkret åtgärdsprogram ska tas fram i januari nästa år, där både staden centralt och stadsdelsnämderna är med.