Böter för Kisa kyrkliga samfällighet

Den kyrkliga samfälligheten i Kisa får böta 10 000 kronor för att ha lämnat sin ekonomiska redogörelse för sent till kyrkokansliet.
Enligt Svenska kyrkan har det dom senaste åren blivit allt svårare att få in ekonomiska redogörelser från församlingarna i landet. En nödvändighet för att församlingarna ska få rätt bidrag eller om den ska lämna bidrag till andra försmalingar. Totalt tvingas nu 19 församlingar och kyrkliga samfälligheter runtom i landet böta.