Nyanställningar på Försäkringskassan

Försäkringskassan i Stockholms län inleder nu en rekryteringskampanj för att locka till sig ett hundratal nya medarbetare.
Regeringen satsar pengar på att få ner sjukskrivningstalen, och därför har försäkringskassorna råd att expandera. Enligt direktören på Försäkringskassan i Stockholms län, Henrik Meldahl, kan det här hjälpa Försäkringskassan att på nya sätt arbeta med ohälsan i samhället. Bland annat kan reahabiliteringen samordnas bättre med hjälp av de som kommer anställas.