NCC stämmer Vägverket efter vägbygge

Byggföretaget NCC stämmer Vägverket. NCC anser att Vägverket Region Stockholm ska betala ytterligare 640 miljoner kronor för de arbeten med bergtunnlar i Södra Länken-projektet som NCC utfört.
Byggföretaget och Vägverket är bland annat oeniga om de tätningsmetoder som användes vid Södra Länken-bygget. Efter två månaders arbete med tunnlarna anmälde NCC till Vägverket att de tätningsmetoder som Vägverket valt medförde kraftiga förseningar av projektet. Förseningen på cirka nio månader störde de efterföljande mark- och betongarbetena, och det medförde stora kostnader för NCC, skriver bolaget i ett pressmeddelande.