Renare vatten från Stockholms reningsverk

Stockholm Vatten har de senaste åren lagt ner omkring en miljard kronor på bättre rening vid Stockholms fem reningsverk.
Utsläppen från reningsverken i Stockholmsområdet är nu så låga att de fem verken strukits från Helsingforskommissionens lista över farliga utsläppspunkter till Östersjön. Listan kom till för tio år sen. Fram till 1992 var utsläppen från Stockholms tre reningsverk, Käppalaverket och Himmerfjärdsverket så stora att man hamnade på svarta listan. Då inledde Stockholm Vatten och Syvab ett miljöarbete som har kostat runt en miljard kronor. Främst handlar det om att få ner utsläppen av fosfor och kväve, som leder till övergödning av vattnen. 1995 var arbetet i stort sett slutfört, sen har det tagit hela sju år innan reningsverken stryks från Helsingforskommissionens lista.