SEKO godkänner Connex´ anbud

Facket SEKO säger sig nu i stort sett vara nöjt efter att ha fått se det franskägda tågbolaget Connex´omdiskuterade anbud på nattågstrafiken till Norrland.
Tågkompaniet förlorade den statliga upphandlingen av tågtrafiken till Connex och överklagade sen för att man bl a ansåg att Connex lagt ett orimligt lågt anbud, något som Tågkompaniet då fick SEKO-fackets stöd i. Igår möttes SEKO och Connex och då fick facket tillgång till anbudet. - Det är spännande bitar inlagda i det hela, som om de faller väl ut, säkert kan bli bra, säger Ulf Andersson SEKO:s representant på mötet.