Pengar till samisk forskning

Centrum för samisk forskning vid Umeå universitet har beviljats två miljoner kronor av Riksbankens jubileumsfond. Pengarna ska användas till att samla all samisk forskning på ett ställe, en webportal som både forskare och allmänhet ska kunna använda.
Idag bedrivs forskning om samer på många olika universitet i hela norden och det har varit svårt för både forskare och allmänhet att kunna veta vad som egentligen pågår vad gäller den samiska forskningen. Sedan finns det också en hel del forskning inom samiska organisationer, myndiheter och museeer som är relativt okänt. Webportal nästa år Och nu ska en webportal försöka knyta samman den forskning som finns om samer. Webportalen beräknas komma igång under nästa år. - Det samiska materialet ligger oerhört spritt. Vår förhoppning är att kunna påverka myndigheter så att vi får en digitalisering av viktiga källserier som sedan kan göra tillgänliga via nätet, säger Per Frånberg, föreståndare för centrum för samisk forskning och docent i historia vid umeå universitet.