Lasko tillbakavisar kritiken mot jämstalldhetsplan

Sametingets kansli ska nu få ett jämställdhetsprogram - Det är viktigt att tala om vem som gör vad, säger sametingets kanslichef Lars Niila Lasko som har skrivit jämställdhetsprogrammet
Jämställdhetsprogrammet har fått motta kritik. Samepolitikern Sonia Larsson menar att det är olämpligt att det är kanslichefen som ska utreda sexuella trakasserier – Det finns en lagstiftning som säger att man ska anmäla dessa fall till polismyndigheten, säger Sonia Larsson. Vidta åtgärder I programmet står det att kanslichefen inte bara ska utreda sexuella trakasserier utan han ska också vidta dom åtgärder som behövs för att förhindra fortsatta trakasserier. – Det ska finnas en plan för vem som gör vad om det inträffar något, säger Lars Niila Lasko som skrivit jämställdhetsprogrammet.
  • Om du som kanslichef trakasserar någon sexuellt ska du utreda det själv då? – Det är en hypotetisk fråga som inte har någon större betydelse. Så fort en chef gör något är det en styrelsefråga inte en kanslichefsfråga.
  • Men är det inte polisen som ska utreda en sådan här sak? – Polisen ska alltid utreda om det sker en anmälan men inom en arbetsplats ska man också alltid utreda och hitta förebyggande åtgärder, ge varningar eller till och med avskeda personal, säger Lars Niila Lasko.