Nytt nej för Nadina

Migrationsverket har idag avslagit ansökan från den ögonsjuka flickan Nadina och hennes familj om uppehållstillstånd i Sverige.
De skäl som familjen åberopat i sin nya ansökan är i huvudsak de samma som vid tidigare ansökan och inte tillräckligt starka enligt Utlänningslagen och gällande praxis, skriver verket i ett pressmeddelande. Nadina och hennes familj kan inte anses, enligt verket, vara flyktingar och av den anledning få uppehållstillstånd. De anses heller inte vara skyddsbehövande i övrigt. Utlänningar kan få uppehållstillstånd även av humanitära skäl, men Migrationsverket går inte heller med på det alternativet för Nadina och hennes familj. Dagens beslut kan överklagas till Utlänningsnämnden.