Sandvik omorganiserar.

Sandvik stärker fokuseringen på högförädlade produkter och ska som ett led i detta förändra organisationen inom affärsområdet Sandvik Specialty Steel från årsskiftet.
Affärsområdet med omkring 8000 anställda ska i fortsättningen heta Sandvik Materials Technology. Där ingår de fem affärssektorerna Tube, Strip, Wire, Kanthal och Process Systems. Peter Gossas har utsetts till chef och kommer att ingå i Sandviks koncernledning. Idag är han VD för affärssektor Sandvik Steel som kommer att upphöra i och med den nya organisationen.