Svar från Messing om varsel i Filipstad

Statsrådet Ulrica Messing förstår att det blir ett hårt slag för Filipstads kommun om Timberjack flyttar sin verksamhet utomlands.
Regeringens roll när det gäller att möta större varsel är bland annat att nationellt prioritera statliga åtgärder och se till att regelverken möjliggör, stödjer och underlättar detta arbete. Det svaret har vänsterpartiets riksdagsledamot Marie Engström fått på sin fråga om vilka åtgärder regeringen tänker vidta för att förhindra att antalet arbetstillfällen minskar i Filipstad.