Sjuksköterska gav injektion med begagnad kanyl

En sjuksköterska vid Falu lasarett kritiseras av hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd sedan hon förväxlat två sprutor och gett en patient en injektion med en tom begagnad kanyl.
Sjuksköterskan insåg genast sitt misstag och kontaktade omedelbart jourhavande läkare. Men trots det tycker inte ansvarsnämnden att felet kan ursäktas. Sjuksköterskan får en så kallad erinran från nämnden.