Idrotten lockar många invandrare

Idrottsrörelsen lyckas rätt bra med att locka ungdomar med invandrarbakgrund till sin verksamhet. Det visar en studie som Statistiska centralbyrån gjort åt Riksidrottsförbundet. Fotboll och Basketboll är idrotter som lockar fler ungdomar med invandrarbakgrund än med helsvensk bakgrund.
Isabella Markovitzch och Chadeli Haschemi tränare tre gånger i veckan med Akropol. De är 13 år och de älskar basket, vilket många invandrarflickor gör. Fler med den bakgrunden söker sig till basketbollen än flickor med svensk bakgrund. Fler pojkar än flickor lockas. Frågor om idrott Tretusen statistiskt utvalda ungdomar med invandrarbakgrund i åldrarna 13-20 har fått svara på frågor om sina idrotts och motionsvanor. Detta material har jämförts med en liknande undersökning som gjordes bland helt slumpvis utvalda 1998. Jämför man resultaten i sin helhet så visar det sig att invandrarungdomar idrottar i lika stor utsträckning som ungdomar med svensk bakgrund. Pojkar till och med lite mer, flickor lite mindre men basketbollen utgör det stora undantaget. Extra viktigt Vera Ikovitzch är lagledare för Akropols basketförening som har sitt hemvist i Rinkeby och Tensta i Stockholm. Där är basketbollen en stor idrott, och hon tycker att idrotten är extra viktig för ungdomarna just från dessa invandratäta områden. – I vårt område Rinkeby-Tensta finns det inte många svenska familjer. Där de möter svenska ungdomar och svenska barn är när vi går på bortamatcher och de kommer till oss och då blir det ett naturligt möte. Det tror jag är jätteviktigt, just för integrationen mellan ungdomarna. Att man möter svenskar och att det inte bara finns det här invandrarområdet, säger Vera Ikovitzch.
Margita Boström