Dålig hygien i vårdkök i Dalarna

Kvaliten i de kommuala storköken är dålig. Det framgår av den kartläggning som Länsstyrelsen har gjort tillsammans med 10 av länets kommuner.
Undersökningen omfattar 165 olika kök, och enligt Olle Rydell är bristerna i hygien förvånansvärt stora. Ett storkök ska ha kontroll på temeperaturer, renhållning och hygien, men undersökningen visar att det inte fungerar på många håll. Personalen är dåligt utbildad. -Dom är ofta okunniga om livsmedelslagstiftningen, säger Olle Rydell som också påpekar att många lokaler inte är godkända för livsmedelshantering. Olle Rydell anser dessutom att det är särskilt allvarligt att kök som lagar mat åt äldre har brister i hygienen. -Gamla har många gånger ett nedsatt immunförsvar och därför känsliga för matförgiftningar, säger han.