Sverige protesterar mot att EU vill sätta skatten

En hög EU-representant har sagt att frågor om företagsbeskattning ska avgöras i EU och inte i varje land för sig. Men det är inte alls vad länderna kommit överens om menar den svenska regeringens representant, Lena Hjelm-Wallén som nu skrivit ett prostestbrev.
– Det var en sammanfattning som jag inte tycker var korrekt. Vi var många som sa att det här ska vara nationell behörighet man kan inte ta över den till EU och fatta beslut med kvalificerad majoritet. Jag har därför tillsammans med fyra kollegor som också representerar sina regeringar skrivit till presidenten och sagt att vi inte tycker han gjorde en riktig sammanfattning, säger Lena Hjelm-Wallén som är den svenska regeringens representant i framtidskonventet. De länder du har skrivit tillsammans med de har ju väldigt låg bolagsskatt. – Det här handlar inte om sakfrågan. Vi tycker att det är bra att harmonisera vissa skatter men ska man göra det ska det ske genom att alla länderna säger ja till det. Jag tror allmänt att kan vi ha minimiregler så är det en fördel så att man inte skattekonkurrerar med varandra, säger Lena Hjelm Wallén. De andra länderna har lägre skatter De länder som deltar i Sveriges protest mot förslag om förändringar om vem som ska bestämma över skatterna är Storbritannien, Irland, Estland och Lettland. Det är de som tillsammans med Sverige har undertecknat det brev som skickades i väg på torsdagen. Budskapet är ett klart avståndstagande av den franske konventordförandens sätt att framställa läget som att det nu finns enighet om sättet att se på företagsbeskattning. Ingen ska bestämma över Sveriges skatter De fyra länder som förutom Sverige står bakom brevet är sådana länder som ibland anklagas för att locka till sig företag med hjälp av låga skatter. Något Sverige i princip är emot. Men den svenska principen att ingen annan ska bestämma äver Sveriges skatter väger av brevet att döma betydligt tyngre än att eventuellt använda skatter för att konkurrera om företagsetableringar.
Herman Melzer