Många röster i kyrkovalet

Deltagandet i söndagens svenska kyrkoval blev enligt de första uppskattningarna nästan dubbelt så högt som vanligt.
Röstdeltagandet tors ligga på runt 19 procent. Det massiva intresset gjorde dock att rösträkningen drog ut på tiden.