Inget beslut om Malmöhyror

När frågan om dom strandade förhandlingarna om nästa års hyror mellan Hyresgästföreningen och det kommunala bostadsbolaget MKB igår togs upp i Hyresmarknadskommittén beslutade kommittén att bordlägga ärendet.
Hyresgästföreningen har krävt oförändrade hyror medan MKB vill höja med 2 procent. Däremot fattade Hyresmarknadskommittén beslut om hyrorna i Landskronahem. Beslutet blir dock offentligt först nästa vecka. Även i Landskrona har Hyresgästföreningen krävt oförändrade hyror medan Landskronahem vill höja med 70 kronor per kvadratmeter. Vad gäller hyrorna för Svedalahem så har hyresmarknadskommittén ännu inte behandlat ärendet.