Banverket satsar på förbättríngar inför vintern

Banverket har i år satsat 100 miljoner kronor i Mälardalen och Stockholm på att underhålla järnvägsspåren och hoppas därmed att minska störningarna i tågtrafiken.
Till exempel har växlar renoverats och underhållits och man har fler entreprenörer som kan rycka ut och röja snö vid oväder. Det säger Carola Alzén, på Banverket, till P4 Västmanland. Man har också förändrat ledningsfunktionen så att man ska kunna prioritera de viktigaste tågsträckorna och anläggningarna vid större snöfall.