Villainbrott på Höglandet ökar

Trots att många grannar på Höglandet har gått samman i så kallad grannsamverkan för att få ned brottsligheten så fortsätter inbrotten att öka.
I Eksjö finns idag ett trettiotal samverkansgrupper där grannar hjälps åt för att förhindra brottslighet, trots det har villainbrotten i Eksjö nästan tredubblats. Under 2001 utsattes 76 villor i höglandskommunerna för inbrott. Till och med oktober i år så har det varit inbrott i 118 villor, en ökning med över 50 procent. Störst är ökningen i Eksjö kommun. Börje Wilsborn, närpolischef på Höglandet, tror inte att grannsamverkan är meningslöst på sikt: - Antalet villainbrott handlar mycket om vilka människor som för tillfället är på fri fot i samhället, säger han till Nyheterna.