LO-ordförande försvarar fackfastigheter

LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin försvarar det system som facket har, som ger topparna lägenheter i Stockholms innerstad. Wanja Lundby Wedin, som själv tillsammans med sin familj har bott i en lägenhet ägd av Metallfacket, säger att lägenheter är en förutsättning för att rekrytera personal.
– Det är ganska få bostäder det handlar om. Vi har inte skaffat fastigheterna för att kunna ge bostäder till anställda i fackföreningsrörelsen. Vi har skaffat dem för att kunna placera medlemmarnas pengar på ett klokt sätt. På köpet har vi fått möjlighet att få loss ett antal lägenheter för att kunna rekrytera. – För LO:s del är det så att idag skulle vi vara glada om vi hade några fler lägenheter så vi hade chans att rekrytera ombudsmän, utredare annan personal utifrån landet. Vi har haft några fall på senare år och det är aktuellt nu där människor flyttar hem därför att man orkar inte bo här i en liten övernattningslägenhet och inte få familjen med sig och det tycker jag är ett bekymmer. Du och din fanilj flyttade in i en lägenhet i mitten på 90-talet i ett hus som ägs av Metall, hur fick ni den lägenheten? – Den lägenheten fick inte jag utan den lägenheten fick min man genom att han var anställd på Metall. Metall tillämpade precis det som jag säger nu, att man har en kö för anställda där man i första hand ser till att de lägenheter man har fria går när man behöver rekrytera utifrån. Om man inte just då behöver rekrytera utifrån och får lägenheter lediga då har man alla anställda ställa sig i kö om man då har anställda som bor längre ut i regionen. Men ni bodde ju redan i Stockholmsregionen och din man rekryterades inte till Stockholm så då föll ju det, varför hade inte den lägenheten lika gärna kunna gå till en medlem? – Därför att Metall tillämpar det regelverk som finns på hyresmarknaden, att hälften av lägenheterna behåller man och de ger man, som i det här fallet arbetsgivare, som en förmån till sina anställda.
Michael Österlund