Dåligt flyktingmottagande i Sörmland

Kommunerna i Sörmland är mycket dåliga på att ta emot flyktingar som fått uppehållstillstånd i Sverige. Gnesta har inte tagit emot en enda flykting i år, Vingåker har tagit emot en person och Oxelösund två.
Att vissa kommuner i Sverige knappt tar emot några flyktingar har fått både Integrationsverket och kommuner som tar emot många flyktingar, att reagera. Kritiken kommer från bland andra Anders Lago som är kommunstyrelsens ordförande i Södertälje, en kommun som i år tagit emot cirka 500 flyktingar. Samtidigt som allt fler flyktingar kommer till Sverige, har dom sörmländska kommunerna dom senaste åren tagit emot allt färre. Gnesta har inte tagit emot en enda flykting i år, Vingåker har tagit emot en person och Oxelösund två. Den enda kommun som enligt Integrationsverket varit bra på att ta emot flyktingar är Eskilstuna, som tagit emot 286 flyktingar i år, vilket är dubbelt så många som alla andra kommuner i Sörmland tillsammans. Nyköping har ett avtal med integrationsverket om att ta emot 60 flyktingar i år. Ändå har kommunen hittills i år bara tagit emot 27. Trots det tycker kommunstyrelsens ordförande i Nyköping, Göran Forssberg, att kommunen tagit sitt ansvar.