Arvika kommun kritiseras av Skolverket

Skolverket riktar allvarlig kritik mot Arvika kommun angående skolsituationen för en elev i grundskolan.
Eleven hade under årskurs sex problem av personliga och sociala skäl och skolans åtgärder var enligt verket inte tillräckliga. Bland annat har eleven inte fått någon utbildning under delar av årskurs sex, inget åtgärdsprogram har upprättats och den placering i särskild undervisningsgrupp som eleven fått har inte genomförts korrekt.