Sverige protesterar mot EUs företagsskatt

Giscard d'Estaing, ordförande för EU:s framtidskonvent har presenterat EU:s framtida politik för företagsskatter som att sådana frågor ska avgöras med kvalificerad majoritet. Det skulle innebära att Sverige släpper ifrån sig rätten att ensam avgöra svensk beskattning. Men Giscard d'Estaings beskrivning är felaktig säger den svenska regeringens representant i framtidskonventet, Lena Hjelm-Wallén.
De länder som deltar i Sveriges protest mot förslag om förändringar om vem som ska bestämma över skatterna är Storbritannien, Irland, Estland och Lettland. Det är dom som tillsammans med Sverige har undertecknat det brev som skickades i väg i går. Och budskapet är ett klart avståndstagande av den franske konventordförandens sätt att framställa läget som att det nu finns enighet om sättet att se på företagsbeskattning. Dom fyra länder som förutom Sverige står bakom brevet är sådana länder som ibland anklagas för att locka till sig företag med hjälp av låga skatter. Något Sverige i princip är emot. Men den svenska principen att ingen annan ska bestämma äver Sveriges skatter väger av brevet att döma betydligt tyngre än att eventuellt använda skatter för att konkurrera om företagsetableringar.