Sjukskrivningarna fortsätter att öka

Sjukskrivningarna i Dalarna fortsätter att öka men ökningstakten har mattats av. För den senaste 12-månadersperioden är det så kallade ohälsotalet i länet 49 ersatta sjukdagar per försäkrad och det är en ökning med 5,6 procent på ett år. Det är bara i fem andra län som ohälsotalet är högre än i Dalarna, enligt nya siffror från Riksförsäkringsverket i dag.