Skotten på Vasaplatsen utreds igen

Förundersökningen av polisskotten på Vasaplatsen kommer att återupptas.
Riksåklagarämbetet har idag beslutat att utredningen ska tas upp igen. Förundersökningen kring vad som hände när Hannes Westberg sköts av poliser under EU-kravallerna har tidigare lagts ned av åklagare två gånger. Men det beslutet överklagades av Hannes Westbergs pappa, Gunnar Westberg som nu alltså får rätt. Den återupptagna förundersökningen av polisskotten på Vasaplatsen ska ledas av överåklagare Guntra Åhlund i Västerås.