Fällande domar i skalbolagsmål i Svea Hovrätt

Det blev fällande domar för flera av de åtalade i ett av de största skalbolagsmålen hittills i Sverige. Svea hovrätt dömer till exempel en av de åtalade - en advokat - till fängelse i två och ett halvt år för bland annat grovt skattebedrägeri och bokföringsbrott.
Ytterligare tre åtalade får fängelse i mellan ett och tre och ett halvt år, och i ett fall dömer hovrätten till villkorlig dom och böter. I tingsrätten friades alla utom en av de då 16 åtalade personerna.