Företagen sviker studenter

Svårt att få praktikplats i länet, enligt rapport från Länsarbetsnämnden.
Trots att företagen i Jämtlands län skriker efter kompetent personal behandlas studenter som söker praktikplats med nonchalans från företagens sida. Studenter som skriver brev till företagen och frågar om praktik får sällan svar. Det framgår av en rapport som Länsarbetsnämnden låtit göra.