Inga asylsökande i halländska hamnar

Ingen av de halländska hamnarna är aktuell som bostadsplattform för asylsökande.
Den stora bristen på bostäder för asylsökande har gjort att Migrationsverket föreslagit flytande bostäder i Sveriges hamnar. Migrationsverket tänker sig att Bostadsplattformar eller passagerarbåtar skulle kunna fungera som bostäder för flyktingar och asylsökande som kommer hit. Christer Munter på Migrationsverkets regionkontor i Göteborg, har varit i kontakt med hamnarna i Varberg, Falkenberg och Halmstad och han säger till P4 Radio Halland att ingen av de hamnarna är aktuell.