Stenåldersfynd i Kungbacka

En av de sydligaste boplatserna från stenåldern har hittats vid Hammargårds fjärrvärmeverk i Kungsbacka.
Vid utgrävningarna, som avslutas i dagarna, har man hittat en stensatt grav och stora mängder flinta och keramik. En del av fynden härrör från bronsåldern och järnåldern. På stenåldern gick Kungsbackafjordens strandlinje på den plats där fjärrvärmeverket i dag ligger.