Kommuner delar kostnader för LSS

Nu finns ett förslag om utjämning mellan länets kommuner av kostnaderna för stödet till vissa handikappade.
Samtliga kommuner utom Åre har högre kostnader för stöd till funktionshindrade än riksgenomsnittet. I Östersunds kommun används till exempel var tionde skattekrona för stöd till handikappade enligt LSS, Lagen om särskilt stöd till funktionshindrade. I Bräcke kommun är kostnaden per invånare ungefär 6000 kronor per år. Det finns tillfälliga avtal som gör att Bräckeborna idag inte behöver stå för hela notan. Men dom avtalen går snart ut och då blir situationen mycket allvarlig. Mona Lisa Norrman från Krokom har suttit med i den kommitté som arbetat fram ett förslag om hur kostnaderna mellan kommunerna ska kunna utjämnas. Grundtanken är att alla kommuner ska betala ungefär lika mycket för stöd till funktionshindrade. Nu gäller det att få även kommuner som förlorar på förslaget att acceptera det, annars blir situationen ohållbar för till exempel Bräcke kommun. Beslut om utjämningsförslaget tas i vår.