Thomas Bergström slutar sitt arbete

Sjukvårdsdirektören för södra hälso och sjukvårdsförvaltningen, Thomas Bergström, slutar sitt arbete vid årsskiftet. Bergströms förordnande går egentligen ut vid halvårsskiftet 2003 men enligt landstingsdirektören Johan Assarsson är det olämpligt att han lämnar sitt uppdrag mitt i ett budgetår. Johan Assarsson kommer att ta över ansvaret för förvaltningen efter årsskiftet.